Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfold

Det är viktigt för oss på Coster Copenhagen att bevara och ta hand om de ekosystem som vår verksamhet berör. Läs mer om hur vi arbetar med ekosystem och biologisk mångfald.

Investera i hållbar energi

När Coster Copenhagen grundades investerade Chris Coster, VD, i en solcellsanläggning i Tyskland. Detta är bara en av många åtgärder som företaget har drivit igenom för att göra gott för miljön då vi är medvetna om det stora koldioxidavtrycket vår industri lämnar efter sig.

Medan Chris ofta funderar på bättre val när det kommer till att göra verksamheten i stort mer hållbar, är Pia Coster, grundare och kreativ chef, mer fokuserad på att välja de mest hållbara materialen till våra plagg samtidigt som en nära relation med våra leverantörer upprätthålls. Pia arbetar bland annat med våra leverantörer för att säkerställa bättre arbetsförhållanden, särskilt för kvinnor och barn i Asien. Läs mer om våra leverantörsinitiativ här.

Vattenförbrukning och förorening

Ett av de största problemen inom modebranschen är förbrukningen och föroreningen av vatten som produktionen leder till. Tillverkning av kläder kräver mycket vatten och under processens gång kan gifter frigöras och förorena vattnet.

På Coster Copenhagen gör vi vårt bästa för att välja de mest hållbara materialen i våra produkter. Vi använder till exempel ekologisk bomull och ekologiskt linne. Detta för att säkerställa en lägre miljöpåverkan samt säkra tillgången till rent dricksvatten för befolkningen som bor i närheten av våra produktionsanläggningar.

Koldioxidavtryck

2020 deltog Coster Copenhagen i ett projekt som initierades av Lifestyle & Design Cluster. I projektet ingick det att beskriva de problem som vi som företag står inför när det gäller hållbar utveckling. Vi samarbetade med en grupp studenter som hjälpte oss att nå vårt mål: att skapa en CO2-kalkylator som ska kunna spåra våra koldioxidutsläpp inom vår produktionskedja.

Projektet visade sig vara framgångsrikt och vi arbetar nu med att införa CO2-kalkylatorn på vår webbplats så att alla kan följa vår process och våra framsteg.